top of page

Bestyrelsen 2024

Formand

Jan H. Eisner

jhe@eisner-ia.dk

Mobiltlf: 20 62 57 28

-Repræsentation og kontakt med myndigheder og presse

-Ansvar for opkrævning af gæstesejlere

-Repræsentation i AMBA-bestyrelsen

Næstformand

Thomas Hansen

Thomas.hansen2137@gmail.com

Mobiltlf: 21 37 34 25
 

-Vedligeholdelse af broer, toiletter

 og udearealer

-Øl og vand opfyldning samt indkøb
- Ansvarlig for klubbens Facebook side

-Opkrævning gæstesejlere i samarbejde

 med formanden

- Deltager ved AMBA repræsentantskabsmøderne

 

Kasserer

Charlotte Maj Skov Jensen

charlotte@halstedhus.dk

Mobiltf: 23 70 94 29

- Regnskabsføring

- Repræsentant i AMBA bestyrelsen


 

Bestyrelsesmedlem

Kim Dybsø

jk.dybsoe@live.dk

Mobiltlf: 24 42 44 23

- Vedligeholdelse af broer, toiletter

 og udearealer

- Nye medlemmer samt fordeling af

 bådpladser i samarbejde med sekretæren

- Deltager ved AMBA repræsentantskabsmøderne


 

Bestyrelsesmedlem

Karsten Staun

karstenstaun@gmail.com

Mobiltlf: 21 48 48 33

-Ansvarlig for diverse aktiviteter, ture

 og klubarrangementer

 Herunder tilmelding og indkøb

-Vedligeholdelse af tekniske installationer

-Deltager ved AMBA repræsentantskabsmøderne

 

 

Sekretær

Michael Håkonsson

privatmhh@gmail.com

Mobiltlf: 20 30 51 41

- Skriver og udsender referater samt 

 diverse anden info fra bestyrelsen

- Opkrævning af medlemskontingent og havneleje

Bestyrelsesmedlem

Mette Larsen

mettelarsenmarielyst@gmail.com

Mobiltf: 21 15 26 55

- Ansvarlig for vedligeholdelse og

 "pleje" af klubhus, samt udlejning af dette

carlotte.JPG
kim.JPG
mette.JPG
thomas.JPG
karsten.JPG
IMG_0986.JPG
bottom of page