Bestyrelsen 2020

Formand

John Kildsgaard

john.kildsgaard@mail.dk

Mobiltlf: 20 52 09 90


 

- Repræsentation og kontakt med myndigheder og presse

- Velkomst og modtagelse af nye medlemmer

- Ansvar for opkrævning af gæstesejlere

- Repræsentantskab i AMBA bestyrelsen

- Deltager ved AMBA repræsentantskabsmøderne

 

Næstformand

Bent Lund Jensen

info@jensenklima.dk

Mobiltlf: 27 62 82 40


 

- Bådpladser samt fordeling af disse

- Vedligeholdelse af tekniske installationer

- Deltager ved AMBA repræsentantskabsmøderne

 

Kasserer

Charlotte Maj Skov Jensen

charlotte@halstedhus.dk

Mobiltf: 23 70 94 29


 

- Regnskabsføring

- Opkrævning af medlemskontingent og havneleje

- Repræsentant i AMBA bestyrelsen

- Deltager ved AMBA repræsentantskabsmøderne


 

Kim Dybsø

jk.dybsoe@live.dk

Mobiltlf: 24424423


 

- Ansvarlig for klubhus samt udlejning af dette

- Deltager ved AMBA repræsentantskabsmøderne


 

Karsten Staun

karstenstaun@gmail.com

Mobiltlf: 21 48 48 33


 

- Ansvarlig for diverse aktiviteter, ture og klubarrangementer. Herunder tilmelding og indkøb.

 

 

Sekretær

Lasse Christensen

lassechristensen64@gmail.com

Mobiltlf: 20 94 64 22

 

- Skriver og udsender referater samt diverse anden info fra bestyrelsen

- Ansvarlig for klubbens Facebook side

- Anlægsansvarlig ved større projekter

 

Claus Walther Hinsch

claus.hinsch@gmail.com

Mobiltf: 40 83 66 56


 

- Vedligeholdelse af broer, toiletter og udearealer

- Deltager ved AMBA repræsentantskabsmøderne