Priser for pæleleje 2021.

Ved faste broer inkl. EL                                    Kr.4.235,-

Ved flydebroer inkl. EL                                     kr. 3.146,-

Langliggerplads 113, 137 og 153 inkl. EL         kr. 4.840,-

Plads 102+127 inkl. EL                                      kr. 2.118-

Kanalhavn indtil 10 m.                                       kr. 4.840,-

Herefter pr. meter                                             kr. 484,-

Målerleje kr. 165,- kr.

Vinterpladsprisen for både op til 10 meter    kr. 1.210,-kr.

Både fra 10 til 15 meter                                    kr. 1.815,-kr.

Husk! – der skal føres synlig Klubstander

på hjemmehørende både.

Pris på klubstander                                             kr. 125,-

EL afregnes efter forbrug

Hertil kommer kontingent samt arbejdsgebyr. (600+200)
Arbejdsgebyr kan tilbagebetales ved deltagelse i arbejdsdag i klubben.
Der er ligeledes krav om køb af klubstander, (125)