Priser for pæleleje 2019.

Ved faste broer inkl. EL                                    Kr.3.850,-

Ved flydebroer inkl. EL                                     kr. 2.860,-

Langliggerplads 113, 137 og 153 inkl. EL         kr. 4.400,-

Plads 101+102+127 inkl. EL                              kr. 1.925,-

Kanalhavn indtil 10 m.                                       kr. 4.290,-

Herefter pr. meter                                             kr. 440,-

Målerleje kr. 165,- kr.

Vinterpladsprisen for både op til 10 meter    kr. 1.100,-kr.

Både fra 10 til 15 meter                                    kr. 1.650,-kr.

Husk! – der skal føres synlig Klubstander

på hjemmehørende både.

Pris på klubstander                                             kr. 100,-

EL afregnes efter forbrug